Tuesday, November 13, 2012

GAGi 5. klass tutvustab lemmikmänge

1. Mis oli tegevuse eesmärk (objekt)? Kas eesmärk saavutati?
Kodutööna pidid rühmad tutvustama oma lemmimänge looval viisil. Enamasti valiti esitlemiseks dialoog. Üks rühm ei olnud kodutööst aru saanud ja rääkis valmivast mängust
1. grupp: dialoog
Ilmub poiss uute riietega. Teised küsivad, kust sa need said. "Ma mängisin Monopoly ja õppisin raha teenima," vastas poiss. Teised tahavad ka õppida seda mängu ja nad siirduvad seda õppima
2. grupp: dialoog
Poisid mängivad kaarte. Ilmub poiss, kes ütleb, et kaardimäng on igav ja tal on midagi palju põnevamat käsil. Tema mängib mängu Bully, mis on arvutimäng ja räägib koolist. Ühe poisi lemmikuks on NHL 2012 hokimäng ja kolmanda lemmikuks Monopoly.
3. grupp: dialoog
Poisid lähevad poodi sõnamängu Scrabble ostma. Müüja ütleb, et see on tõesti hea valik.
4. grupp: laul
4. grupp oli ülesandest valesti aru saanud ja esitas laulu "Running clown", mis rääkis nende valmivast mängust ja sellest kuidas kloun väja näeb.

2. Milliseid vahendeid kasutasin (tehnika, programmid, õppematerjalid,)?
Filmisin õpilaste esinemist, et hiljem anda neile võimalus oma esinemist näha.

3. Mida õpetasin õpilastele (mõisted, tegevused)?
Uusi tegevusi ei õpetanud.

4. Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö?
Iga rühm esitles oma mänge. Alustasid need, kes soovisid. Pärast esinemist palusin neil täita tagasiside vihikusse (mida tegimine?, mida plaanime teha?, mis olid probleemid?) Tundub, et sellisel viisil tagasiside ei sobi.

5. Milline oli tööjaotus, rollid rühmades?
Seda ei saanud ma kodutööd tegemisel jälgida.

6. Kuidas osales töös kogukond (kool, lapsevanemad, teised õpetajad)?
Osalised võisid olla lapsevanemad, aga ei küsinud nende käest.

Ingrid Maadvere
Gustav Adolfi Gümnaasium


Saturday, November 10, 2012

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 5. klass alustab


Otsustasin ka sel aastal teha läbi mängu tegemise, kuigi katsetasin eelmisel kevadel seda õpistsenaariumit. Valisin 5. klassi inglise keele. Järgnevalt väike ülevaade algusest.

1. Mis oli tegevuse eesmärk (objekt)? Kas eesmärk saavutati? Tunni eesmärgiks oli tutvustada edasisi tegevusi ja teha algust mängu disainiga. Nii kui ma ütlesin, et hakkame disainima mängu, olid õpilased vaimustuses ja valmis tegutsema. Silmad särasid kuni tunni lõpuni. Eesmärk saavutati.

2. Milliseid vahendeid kasutasin (tehnika, programmid, õppematerjalid,)? Tund toimus arvutiklassis ning saime kasutada arvuteid. Ideede genereerimiseks ja rühmade moodustamiseks kasutasime TeamUpi. Esialgse disaini kirjapanemiseks kasutasime Edmodo keskkonda, mida kasutame inglise keele tundides. Refleksiooni tahtsime salvestada TeamUpi, aga see ei hakanud paraku tööle.

3. Mida õpetasin õpilastele (mõisted, tegevused)? Õpilastele õpetasin kuidas TeamUpis teemasid valida. Lingi postitasin Edmodosse ja õpilased tegid oma valikud ise. Lisaks sellele rääksin neile, mida ootan esialgsest mängu ideest. Refleksioonis kasutasin TeamUpi küsimusi (Mida me tegime? Mida me plaanime teha? Mis olid probleemid?).

4. Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö? Alguses selgitasin, mis hakkab toimuma. Siis tuletasime meelde, millised on inglise keele grammatika teemad ja mina kirjutasin need TeamUpi. Seejärel õpilased valisid neid huvitavad teemad. TeamUp moodustas rühmad. Lubasin õpilastel rühmades ümber paikneda, kui nad seda soovivad. 2 rühma ei soovinud ja 2 rühma tegid vahetusi. Vahetada võis ka teemat, aga seda ei soovinud keegi. Siis algas töö rühmades. Minu käest küsiti ainult seda, et kas nende idee sobib. Lubasin neil kirja panna kõik ideed. Koduseks tööks jäi rühmal ette valmistada loov ettekanne headest õpimängudest, millega nad on varem kokku puutunud.

5. Milline oli tööjaotus, rollid rühmades? Rollijaotusega rühmades ma tegeleda ei jõudnud. Nad valisid ise, kes kirjutab Edmodosse esialgse idee.

6. Kuidas osales töös kogukond (kool, lapsevanemad, teised õpetajad)? Kogukond märkimisväärselt ei osalenud. Üks positiivne üllatus oli küll. Kui selgitasin, mida me tegema hakkame, siis üks poiss ütles, et ta teab sellest asjast, sest ma õpetasin tema venda eelmisel kevadel. Järelikult oli sellest kodus juttu ja väga hea märk, et väike vend mäletas seda ka pool aastat hiljem.

Ingrid Maadvere
Gustav Adolfi Gümnaasium

Friday, November 9, 2012

Tegevused iTEC 3. tsüklis Tallinna 21. Koolis

Meie võtsime hoo ülesse enne vaheaega. 5B ja 5C klassi ühel osarühmal
jäi arvutiõpetuse tunnis ülesandeks valida üks õpetliku sisuga õppemäng,
mida teistele tutvustada. Õpilased tutvustavad oma valitud mängu
klassikaaslastele arvutitundide lõpus. Lisaks valmib esitletud mängudest
list, mille lisame kooli kodulehele õppematerjalide rubriiki lingikogude
alla.

Vaheajal tuli õpilastel lisaks kirja panna ka oma õpetliku mängu idee,
mida lõimingus kunstiõpetusega visandama asume ning aktiivõppepäeval
(kevadel) ka reaalselt e-Adventure programmiga luua proovime.

Kuna õpilased on arvutitundides osarühmana ja kunstiõpetuses on kogu
klass koos, siis saab iga õpilane endale paarilise ja visuaalne külg
luuakse paaristööna.

Eriti meeldis õpilastele mõte, et parimad ideed viiakse IT Kolledži
üliõpilaste poolt ka ellu.

Plaan on paigas, tegevused läbi mõeldud ja algus tehtud :)
Loodetavasti saavad meie mõtted ja plaanid ka reaalselt teoks.


Pealehakkamist ja loomisrõõmu kõigile teistele projektis osalejatele!

Kaja ja Karis