Refleksioon

Oma tegevustest kirjutades võite lähtuda järgmistest küsimustest.

1. Mis oli tegevuse eesmärk (objekt)? Kas eesmärk saavutati?
2. Milliseid vahendeid kasutasin (tehnika, programmid, õppematerjalid,)?
3. Mida õpetasin õpilastele (mõisted, tegevused)?
4. Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö?
5. Milline oli tööjaotus, rollid rühmades?
6. Kuidas osales töös kogukond (kool, lapsevanemad, teised õpetajad)?


Engeström 1987

No comments:

Post a Comment