Saturday, November 10, 2012

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 5. klass alustab


Otsustasin ka sel aastal teha läbi mängu tegemise, kuigi katsetasin eelmisel kevadel seda õpistsenaariumit. Valisin 5. klassi inglise keele. Järgnevalt väike ülevaade algusest.

1. Mis oli tegevuse eesmärk (objekt)? Kas eesmärk saavutati? Tunni eesmärgiks oli tutvustada edasisi tegevusi ja teha algust mängu disainiga. Nii kui ma ütlesin, et hakkame disainima mängu, olid õpilased vaimustuses ja valmis tegutsema. Silmad särasid kuni tunni lõpuni. Eesmärk saavutati.

2. Milliseid vahendeid kasutasin (tehnika, programmid, õppematerjalid,)? Tund toimus arvutiklassis ning saime kasutada arvuteid. Ideede genereerimiseks ja rühmade moodustamiseks kasutasime TeamUpi. Esialgse disaini kirjapanemiseks kasutasime Edmodo keskkonda, mida kasutame inglise keele tundides. Refleksiooni tahtsime salvestada TeamUpi, aga see ei hakanud paraku tööle.

3. Mida õpetasin õpilastele (mõisted, tegevused)? Õpilastele õpetasin kuidas TeamUpis teemasid valida. Lingi postitasin Edmodosse ja õpilased tegid oma valikud ise. Lisaks sellele rääksin neile, mida ootan esialgsest mängu ideest. Refleksioonis kasutasin TeamUpi küsimusi (Mida me tegime? Mida me plaanime teha? Mis olid probleemid?).

4. Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö? Alguses selgitasin, mis hakkab toimuma. Siis tuletasime meelde, millised on inglise keele grammatika teemad ja mina kirjutasin need TeamUpi. Seejärel õpilased valisid neid huvitavad teemad. TeamUp moodustas rühmad. Lubasin õpilastel rühmades ümber paikneda, kui nad seda soovivad. 2 rühma ei soovinud ja 2 rühma tegid vahetusi. Vahetada võis ka teemat, aga seda ei soovinud keegi. Siis algas töö rühmades. Minu käest küsiti ainult seda, et kas nende idee sobib. Lubasin neil kirja panna kõik ideed. Koduseks tööks jäi rühmal ette valmistada loov ettekanne headest õpimängudest, millega nad on varem kokku puutunud.

5. Milline oli tööjaotus, rollid rühmades? Rollijaotusega rühmades ma tegeleda ei jõudnud. Nad valisid ise, kes kirjutab Edmodosse esialgse idee.

6. Kuidas osales töös kogukond (kool, lapsevanemad, teised õpetajad)? Kogukond märkimisväärselt ei osalenud. Üks positiivne üllatus oli küll. Kui selgitasin, mida me tegema hakkame, siis üks poiss ütles, et ta teab sellest asjast, sest ma õpetasin tema venda eelmisel kevadel. Järelikult oli sellest kodus juttu ja väga hea märk, et väike vend mäletas seda ka pool aastat hiljem.

Ingrid Maadvere
Gustav Adolfi Gümnaasium

No comments:

Post a Comment