Friday, November 9, 2012

Tegevused iTEC 3. tsüklis Tallinna 21. Koolis

Meie võtsime hoo ülesse enne vaheaega. 5B ja 5C klassi ühel osarühmal
jäi arvutiõpetuse tunnis ülesandeks valida üks õpetliku sisuga õppemäng,
mida teistele tutvustada. Õpilased tutvustavad oma valitud mängu
klassikaaslastele arvutitundide lõpus. Lisaks valmib esitletud mängudest
list, mille lisame kooli kodulehele õppematerjalide rubriiki lingikogude
alla.

Vaheajal tuli õpilastel lisaks kirja panna ka oma õpetliku mängu idee,
mida lõimingus kunstiõpetusega visandama asume ning aktiivõppepäeval
(kevadel) ka reaalselt e-Adventure programmiga luua proovime.

Kuna õpilased on arvutitundides osarühmana ja kunstiõpetuses on kogu
klass koos, siis saab iga õpilane endale paarilise ja visuaalne külg
luuakse paaristööna.

Eriti meeldis õpilastele mõte, et parimad ideed viiakse IT Kolledži
üliõpilaste poolt ka ellu.

Plaan on paigas, tegevused läbi mõeldud ja algus tehtud :)
Loodetavasti saavad meie mõtted ja plaanid ka reaalselt teoks.


Pealehakkamist ja loomisrõõmu kõigile teistele projektis osalejatele!

Kaja ja Karis

No comments:

Post a Comment