Monday, December 3, 2012

GAG 8. klass mänge loomas

Gustav Adolfi Gümnaasiumis osaleb iTEC projektis ka 8. klass. Õpetajaks on Ülle Salumäe ja aineks eesti keel. Täna viisime koos läbi tunni arvutiklassis, kus tutvustasime 8. klassile mängude loomise stsenaariumit.
1. Mis oli tegevuse eesmärk (objekt)? Kas eesmärk saavutati?
Moodustada rühmad.Kasutasime eelmise aasta TeamUp'i klassi. Kuna osad õpilased olid vahetunud, siis tegime pisiparandusi.
Tutvuda mängude loomise keskkondadega. Õpetaja tutvustas kuldvillaku loomise keskkonda (jeopardylabs) ja enamus gruppe valiski selle keskkonna. Ühes grupis oli ka programmeerimisoskustega poiss, kes otsis teisi võimalusi.
Hakata välja mõtlema küsimusi. Oli rühmi, mis töötasid väga hästi ja valmis sai päris palju küsimusi.
2. Milliseid vahendeid kasutasin (tehnika, programmid, õppematerjalid,)?
Töö toimus arvutiklassis. Programmid: TeamUp, Googledocs. Mängude juhendeid otsiti Koolielust, Googlest ja Facebookist.
3. Mida õpetasin õpilastele (mõisted, tegevused)?
Õpilased jagasid oma dokumente ka õpetajaga ning õpetaja kommenteeris õpilaste küsimusi ning andis nõu.
4. Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö?
Igal õpilasel oli oma arvuti. Vestlus toimus Googledocsi vestlusaknas.
5. Milline oli tööjaotus, rollid rühmades?
Rühm valis inimese, kes lõi Googledocsi ja jagas teistega. Keskkondi ja küsimusi otsisid kõik. Õpilaste jaoks oli suur üllatus, et Googledocs võimaldab väga täpselt näha dokumendi ajalugu, ka seda, mis on kustutatud. Üks rühm kustutas oma dokumendi ära ja lõi uue, sest eelmises dokumendis oli kasutatud ebatsensuurset sõnavara.
6. Kuidas osales töös kogukond (kool, lapsevanemad, teised õpetajad)?
Tunnis oli abiks haridustehnoloog.

No comments:

Post a Comment