Monday, December 3, 2012

GAGi 5.b kogub linke

1. Mis oli tegevuse eesmärk (objekt)? Kas eesmärk saavutati?
Ühe inglise keele tunni lõpus, mis toimus arvutiklassis, lasin õpilastel otsida ka nende teema kohta linke. Eelkõige mõtelsin igasuguseid inglise keelega seotud mänge. 
Huvitaval kombel said takistuseks tehnilised probleemid - kuidas jagada GoogleDocs'i, kuidas lisada linki.
Lingikogud said tunni lõpuks valmis. Minu jaoks on küsimus selles, kas neid läheb vaja ka mängu disainimisel.
 2. Milliseid vahendeid kasutasin (tehnika, programmid, õppematerjalid,)?
Igal õpilasel oli arvuti. Grupi üks liige lõi GoogleDocsi ja jagas seda teistega. Otsingumootorina kasutati Googlet.
 3. Mida õpetasin õpilastele (mõisted, tegevused)?
Õpetasin linkide kleepimist Google Docsi.
4. Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö?
Toimus koostöö Google Docsis.

No comments:

Post a Comment