Monday, December 3, 2012

GAGi 5.b kirjutab stsenaariumeid

1. Mis oli tegevuse eesmärk (objekt)? Kas eesmärk saavutati?
Lõpuks on aeg hakata kirjutama ka mängu stsenaariumit. Selle jätsin rühmadel kodutööks. Koolis tegime rühmade rollijaotuse ja ajakava. 
2. Milliseid vahendeid kasutasin (tehnika, programmid, õppematerjalid,)?
Esialgsed märkmed tegime vihikusse. Kodus pidid õpilased looma GoogleDocs.Jagasin nendega Edmodo keskkonna kaudu ka linke.
3. Mida õpetasin õpilastele (mõisted, tegevused)?
Andsin õpilastele rollide nimetused ette ja lõpliku tähtaja ajakavas.Õpilaste palvel otsisin neile stsenaariumi kirjutamise näidislinke.
4. Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö?
Õpilased said 10 min aega arutada omavahel rollijaotuseid ja ajakava. Siis jalutasin klassis ringi ja andsin nõu, mida võiks muuta. Ajakavas olid liiga paljud asjad jäänud viimasesse nädalasse.
5. Milline oli tööjaotus, rollid rühmades?
Iga rühm määras ära rollid (rühmajuht, kunstnikud, stsenaristid, programmeerijad, ülesannete loojad). Tüdrukute rühmal oli raskusi rühmajuhi määramisega. Keegi ei tahtnud olla. Siis otsustasime, et esialgu toimub töö juhita. Üks õpilane rühmast kirjutas vihikusse rollijaotuse ja ajava ja sai ülesande see kodus ka GoogleDocsi lisada.

No comments:

Post a Comment