Tuesday, December 25, 2012

Mängude loomine Türi Põhikoolis

Meie alustasime mängude tsüklit sellega, et kõik õpilased täitsid
ankeedi, kus andsid teada, milliseid mänge nad mängivad nutitelefonis,
veebis või arvutis.
Järgmisel tunnil tutvusid õpilased erinevate mängude loomise
keskkondadega ja pidid välja valima, milles nad looksid õppealase
mängu.
Seejärel oli ülesandeks valida aine ja teema, milles oma mäng luuakse.
Mängude loomine toimus rühmades.
Rühmad moodustati vabatahtlikkuse alusel.
Õpilased võisid mängu loomiseks valida mõne veebipõhise vahendi või
arvutipõhise tarkvara.
Valmis mäng tuli avaldada (võimalusel embeedida) ajaveebis.
Mängude hindamine toimus hindamismudeli põhjal ja hinnang tuli
sisestada ajaveebi selle artikli kommentaaridesse, kus mäng oli
avaldatud.
Ülevaate mängude tsüklist saab aadressil
http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/62250010/%C3%95ppem%C3%A4ngud

No comments:

Post a Comment