Monday, December 3, 2012

Kuidas edeneb mängude loomine Tõrva Gümnaasiumis?

Tõrva Gümnaasiumi 5.a ja 5.b klassi õpilased püüavad oma mänguideid
Scratchiga teoks teha.

1. Mis oli tegevuse eesmärk (objekt)? Kas eesmärk saavutati?
Eesmärk on luua matemaatika-alane mäng. Töö eesmärgi nimel käib.
Läbitud on mängu paberile kavandamise etapp, mis seisnes võimalikult
täpses lava, tegelaste ja tegevuste kirjeldamises. Hetkel toimub mängu
loomine Scratchi abil.

2. Milliseid vahendeid kasutasin (tehnika, programmid, õppematerjalid,)?
Kasutame programmi Scratch, õppematerjalidena kasutatakse
arvutiõpetaja Katrin Kalamehe materjale ning materjale aadressilt
http://scratchime.weebly.com/index.html.

3. Mida õpetasin õpilastele (mõisted, tegevused)?
Idee teostamise kavandamine ja tegevuse planeerimine eesmärgi
saavutamiseks. (Nõudis väga palju vaeva ja energiat nii õpilastelt kui
ka juhendajatelt ning tuli teha n.ö. mitu vooru)
Kõik uued mõisted ja tegevused, mis on seotud Scratchiga. Kuidas
töötada rühmas ühise ülesande täitmise nimel, tööjaotus, vastutus (see
kulgeb küllaltki raskelt). E-õppe keskkonna Moodle kasutamine.

4. Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö?
Alguses mängisid õpilased Internetis matemaatikaalaseid mänge ning
hindasid neid. Õpetaja Katrin Kalamehe arvates oli sellel etapil suur
tähtsus oma mänguidee tekkimisel.
Oma mängu kavandamine toimus paaris matemaatikatunnis,praktiline
tegevus toimub arvutiõpetuse tundides, materjalide jagamine
e-õppekeskkonnas Moodle. Mängude loomine toimub nii rühmades kui ka
üksikisikuliselt. Lasime õpilastel rühmad moodustada vabatahtlikult
ning kes tahtis, võis teha üksi.

5. Milline oli tööjaotus, rollid rühmades?
Rühmades püüdsime arvutiõpetajaga suunata tööjaotust: planeerimise
käigus jagati rühma liikmete vahel ülesanded, kes mida joonistab ja
loob.

6. Kuidas osales töös kogukond (kool, lapsevanemad, teised õpetajad)?
Arvutiõpetaja panus on väga suur. Mitmel õpilasel on Scratch ka
koduarvutis olemas ning nad tegelevad sellega ka väljaspool õppetööd.

Lisan ka mõned pildid olemasolevatest nn. lavadest.

Malve Zimmermann, Tõrva Gümnaasium

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

No comments:

Post a Comment